Koulutusalus2020

Käppäräpartio ry on hankkinut uuden isomman koulutusaluksen heinäkuussa 2020!

 

Merikäpy

s/y Merikäpy. Bavaria 390 Caribic

   • nimi: Merikäpy
   • malli: Bavaria 390 Caribic
   • pituus: 12,15m
   • leveys: 3,90m
   • syväys: 2.05m
   • paino: 8500kg
   • korkeus: 18,5m
   • petipaikkoja: 8-11hlö

Uusi koulutusalus hankittiin heinäkuussa 2020. Ensimmäisenä kesänä meripeninkulmia ehti kertyä yli 900. Teimme kesän pitkän matkapurjehduksen Turun ulkosaaristossa ja mukana oli useammalla osuudella eli legillä noin neljäkymmentä partiolaista.

Yritys- ja sponsorointiyhteistyö: hankevastaava Mikko Lehtojoki 050 327 6493 / mikko@lehtojoki.fi


Neljä päätavoitetta uudelle koulutusalukselle

 1. Soveltuu purjehduksen ja merenkulun kouluttamiseen eri-ikäisille partiolaisille
 2. Merikelpoinen Selkämeren avomeriolosuhteisiin
 3. Turvallinen liikkumiseen koko Itämeren alueella
 4. Mahdollistaa yhtämitaiset, muutaman päivän pituiset, avomeripurjehdukset kahdeksalle hengelle

Uudella koulutusaluksella kaikilla on mahdollisuus päästä purjehtimaan toukokuusta lokakuuhun asti lyhyillä iltapurjehduksilla sekä pidemmillä viikonloppu- ja matkapurjehduksilla. Hanke on merkittävä, se takaa laajalle joukolle lapsia ja nuoria, niin tytöille kuin pojille, hyvät edellytykset harrastaa turvallista ja kansainvälistä meripartiotoimintaa. Olemme alueen suurin merenkulkutaitojen kouluttaja lapsille- ja nuorille.

Nykyinen veneemme, s/y Inke, on palvellut meitä erinomaisesti, mutta se on jäänyt auttamatta liian pieneksi meripartiotoiminnan kasvun myötä. Läheskään kaikki halukkaat eivät pääse tarpeeksi purjehtimaan kesän aikana. Inken kyytiin mahtuu kerrallaan kuusi henkeä ja nukkumapaikkoja on vain neljälle. Tämä tuo pitkille matkapurjehduksille omat haasteensa – tästä huolimatta viime vuosien matkapurjehduksemme ovat suuntautuneet Maarianhaminaan sekä aina Loviisaan asti.


Terve harrastus

Tavoitteenamme partiossa on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia, itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä.

Partiotoiminta on kaikille avointa. Stipendijärjestelmän myötä Käppäräpartion toimintaan pääsevät mukaan myös vähävaraiset lapset sekä perheet. Järjestelmä mahdollistaa matalan kynnyksen merenkulku- ja kansalaistaitojen oppimisen turvallisessa ympäristössä.

Meripartio on maamme suurin merenkulun kouluttaja. Meripartiolaisia on noin 6 500 ja koulutusaluksia n. 250 kappaletta. Käppäräpartio on suurin merenkulun kouluttaja ja toiminnan järjestäjä nuorille välillä Eurajoki – Kristiinankaupunki.

Toiminta-alueemme on Pori ja lähialueet. Jäsenistämme n. 25 % asuu Porin kaupunkialueen ulkopuolella. Harjoitamme koulutuksellista purjehdustoimintaa koko Itämeren alueella.


kuva Krista Hietakangas 2018


Budjetti ja varainhankinta

Hankkeen kokonaisbudjetiksi on laskettu 70 000 euroa.

Varoja kerätään perinteisillä myyntituoteilla: adventtikalentereilla, sekä lättyjä ja makkaroita paistamalla. Päätukituotteena on hanketta varten teetetty Selkämeri-muki. Mukin merellisen maiseman Porin edustalta on piirtänyt taiteilija Jyrki Nurmi ja valmistanut Kultakeramiikka Oy.

Lisäksi pyrimme talkoilemaan ahkerasti ja tekemään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Varainhankinta venettä varten on suuri ponnistus 100 % vapaaehtoistyöllä toimivalta lippukunnaltamme. Kiitos tuestasi!


kuva Mikko Lehtojoki 2017


Yhteiskunnalliset vaikutukset

Partioliikkeen yhteiskunnallisen toiminnan ydin on lippukunnissa tapahtuva partiokasvatus, jota toteutetaan partio-ohjelman kautta. Partiotoiminta antaa lapsille ja nuorille välineitä aktiiviseen kansalaisuuteen sekä partio-ohjelman että erilaisten johtajapestien avulla. Partion yhteiskunnallisen toiminnan perusta on laadukas lippukuntatoiminta. Se on itsessään merkittävää yhteiskunnallista toimintaa.

Partiointi on toimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus yksilöllisten ominaisuuksiensa rajoissa kasvaa persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi (Suomen Partiolaisten peruskirja 1977).

Viimeisessä viestissään maailman partiolaisille lordi Baden-Powell, partioliikkeen perustaja, kehotti partiolaisia: ”Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit”. Partioaate on meille partiolaisille vahva velvoite toimia paremman maailman puolesta.

1. Huoli Itämeren tulevaisuudesta

Ympäristö. Huoli Itämeren tilasta on akuutti ja paljon esillä. Me partiolaisina haluamme tehdä osamme Itämeren pelastamiseksi ja kannamme huolta meren tilasta. Luonto on lähellä partiota. ”Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä” on yksi partiolaisten seitsemästä ihanteesta. Partiossa toteutetaan erilaisia hankkeita Itämeren tilan parantamiseksi sekä seuraamiseksi. Esimerkkinä NODU-hanke. Meripartiossa opetamme nuoria vastuulliseen ja kestävään veneilykulttuuriin sekä taistelemme puhtaamman Itämeren puolesta.

2. Selkämeren merenkulkuperinteen vaaliminen

Vesillä liikkumisen/merenkäynnin taidot. Selkämeri on historiallisesti tärkeä merenkulun alue jonka perinteitä haluamme vaalia. Meri on näytellyt tärkeää roolia kaupankäynnissä, kalastamisessa sekä laivanrakentamisessa. Meripartiossa opetamme lapsille ja nuorille vesillä liikkumista taitoja, kansalaistaitoja, ja pyrimme vaalimaan alueemme merenkäyntiperinnettä, historiaa ja tulevaisuutta.

3. Tiimityön taidot:

Kasvatus ja tiimityön taidot. Meripartiossa aktivoimme nuoria toimimaan ja työskentelemään yhdessä. Purjehdus ja merenkäynti ovat tiimityötä parhaimmillaan jossa jokaisen on kannettava oma roolinsa. Kippari, försti, kokki, navigoija, trimmaaja, gastit. Meripartiossa nuoret saavat vastuuta jo nuoresta iästä asti. Nousujohteisuus on käsin kosketeltavaa kun 15-vuotias försti opettelee vahtipäällikön tehtäviä kokeneemmassa seurassa ja 18-vuotias kipparikokelas johtaa miehistöä avomerellä. Nousujohteisuus on todettu kannustavaksi ja innottavaksi tekijäksi meripartiotoiminnassa, nuoret saavat vastuuta oman kykynsä mukaan ja kasvavat samalla ihmisinä. Myös Koulutusalus2020 hanke on hyvä esimerkki tiimityöstä, kasvatuksesta sekä nuorten aktivoimisesta yhteisen tavoitteen edessä.


kuva Krista Hietakangas 2018


Meripartiotoiminta Käppäräpartio ry:ssä

Käppäräpartio ry:ssä meripartiotoiminnalla on pitkät juuret. Lippukunta hankki ensimmäiset kaksi kevytpurjevenettänsä jo vuonna 1989. Toiminta aktivoitui pienen tauon jälkeen vuonna 2008 ja vuonna 2014 päätettiin hankkia ensimmäinen 27-jalkainen koulutuspurjevene. Purjevene nimettiin  lippukunnan ensimmäisen johtajan, Inkeri “Inke” Luukan mukaan s/y Inkeksi. Inke on 8,3m pitkä, nukkumatilaa on neljälle ja vene sisältää navigointivarustuksen, keittimen ja kemiallisen wc:n.

Ensimmäisenä vuotena 2014 toiminta keräsi 80 osallistumiskertaa ja Inke liikkui 123 meripeninkulmaa (mailia) Selkämeren alueella. Viidessä vuodessa meripartiotoiminta on lippukunnassamme kehittynyt huimasti ja vuonna 2018 Inke liikkui kesän aikana yhteensä 845 meripeninkulmaa ja keräsi 315 osallistumiskertaa. Pisimmällä kävimme elokuussa Loviisassa järjestetyllä kansainvälisellä Satahanka -meripartioleirillä. Toiminta on kasvanut ja vene on käynyt liian pieneksi nykyiselle käyttömäärälle.


Leader Karhuseutu on myöntänyt hankkeelle  rahoitusta EU:n maaseuturahastosta


Koulutusalus2020 päätili:

maksun saaja: KÄPPÄRÄPARTIO RY
tilinumero: FI65 5700 7840 0209 91
pankki: LÄNSI-SUOMEN OP
viite: tuki hankkeelle

Pyytäisimme osoittamaan vastikkeettomat lahjoitukset rahankeräystilillemme.