Lippukunnan tapahtumien peruutusehdot

  • Mikäli ilmoitettu henkilö ei osallistu kyseessä olevaan tapahtumaan (retki, kurssi, purjehdus tai muu), on siitä aina tehtävä peruutus tapahtuman johtajalle ennen sen alkamista. Tapahtumamaksun maksamatta jättäminen ei ole sama asia kuin peruuttaminen.
  • Mikäli peruutus tehdään ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, palautetaan osallistumismaksu takaisin. Mikäli viimeistä ilmoittautumispäivää ei ole ilmoitettu tapahtuman yhteydessä, pidetään sellaisena viimeistä arkipäivää ennen tapahtuman alkamista.
  • Sairastapauksissa maksu palautetaan, mikäli peruutus on tehty huoltajan toimesta ennen tapahtuman alkamista.
  • Muissa kuin sairaustapauksissa tapahtumamaksua ei palauteta.
  • Ilmoittautuminen ei ole pätevä mikäli ilmoittautumislappua ei ole palautettu eikä maksua suoritettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
  • Mikäli Suomen Partiolaisten jäsenmaksu on maksamatta, ei partiovakuutus ole voimassa.