Home » Ryhmät & kokoontumisajat

Ryhmät & kokoontumisajat

Partio-ohjelma jakautuu ikäkausiin. Vuonna 2008 otettiin käyttöön uusi ikäkausijako, johon kuuluu viisi ikäkautta: sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat. Lippukuntamme partiotoiminta koostuu pääasiassa viikoittaisista kokouksista, joissa harjoitellaan partiotaitoja, sekä 1–3 vuorokauden mittaisista retkistä ja yli 4 vuorokautta kestävistä leireistä ja vaelluksista. Valtakunnallisena kattojärjestönä Suomessa toimii Suomen Partiolaiset ry. Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueet kuuluvat Lounais-Suomen Partiopiiriin. Porissa toimii myös Porin Partiolaiset aluejärjestö. Lippukuntamme kuuluu kaikkiin ylläoleviin tahoihin.

Partiotoiminnan historia juontaa juurensa vuoteen 1907, jolloin pidettiin ensimmäinen partioleiri Englannissa. Ensimmäisellä partioleirillä oli 20 poikaa, nykyään partiolaisia on 216 maassa yhteensä noin 38 miljoonaa. Suomessa vuonna 2011 oli noin 55 000 partiolaista, jotka toimivat noin 850 lippukunnassa.

kanoottivaellus

Kesäleireihin kuuluu yleensä kanoottivaellus

Nuorimmat partiolaiset ovat juuri koulunsa aloittaneita seitsemänvuotiaita ja yläikärajaahan toiminnassamme ei ole. Sudenpentujen ryhmät ovat todella suosittuja ja aina emme pysty ottamaan kaikkia halukkaita mukaan. Kaikille kymmenen vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille lapsille takaamme mahdollisuuden päästä mukaan toimintaamme. Partioharrastuksen voi aloittaa myös myöhemmällä iällä ilman ongelmia, haemme mukaan toimintaan myös innokkaita vanhempia mahdollistamaan lasten partioharrastusta!

Mukaan toimintaan lähteminen on todella helppoa. Partioharrastuksen aloittaminen ei vaadi erityisiä ja kalliita varustehankintoja heti alkuun. Valitse alapuolelta mihin ikäkauteen kuulut ja ota rohkeasti yhteyttä oman ikäkautesi osastonjohtajaan tai vaihtoehtoisesti lippukunnanjohtajaan.

Ikäkaudet partiossa

Sudenpennut: 7-9-vuotiaat
Seikkailijat: 10-12-vuotiaat
Tarpojat: 12-15-vuotiaat
Samoajat: 15-17-vuotiaat
Vaeltajat: 18-22-vuotiaat
Aikuiset: Yli 22-vuotiaat

Partio on vapaaehtoistoimintaa, jossa vanhemmat partiolaiset johtavat nuorempia. Partion johtamisjärjestelmässä vastuuta annetaan hyvin nuorille. Monilla yhteiskunnan johtotehtävissä toimivilla onkin partiotausta. Kukaan lippukunnassamme ei saa rahallista korvausta arvokkaasta työstään lasten ja nuorten hyväksi. Partiotoiminta on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

Toiminta nojaa partioaatteeseen, jota kuvaavaa muun muassa partiolaisten tunnus “Ole valmis!” Partio on myös vastavoima ”Miks mun pitäis?” ja ”Ei kuulu mulle!” -asenteille. Muita keskeisiä periaatteita partiotoiminnassa ovat yhdessä päättäminen, elämyksellisyys, ryhmässä toimiminen, tekemällä oppiminen ja toiminta luonnossa.

syyspurjehdus

Syyskuussa partiotoiminta siirtyy sisätiloihin

Partiotoiminta alkaa elokuussa partioon ilmoittautumisella ja säännöllinen toiminta loppuu kesäkuun alussa. Koko toimintavuoden ajan ryhmät kokoontuvat kerran viikossa tehden ikäkautensa suorituksia ja muuta ikäkauteen olennaisesti kuuluvaa. Viikkokokousten ohelle ryhmät retkeilevät vähintään kerran syys- ja kevätkaudella ja osallistuvat lippukunnan yhteisille syys- ja kevätretkille sekä muihin tapahtumiin. Kesän ohjelmaan kuuluu perinteinen lippukunnan oma kesäleiri, purjehdustoiminta sekä melontavaellukset.

Lisätietoja partiosta sekä vastauksia vanhempien usein esittämiin kysymyksiin löytyy Suomen Partiolaisten sivuilta osoitteesta www.partio.fi

09/04/2011