Koulutusalus2020

Partiolippukunta Käppäräpartio on aloittanut 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Koulutusalus2020 -hankkeen. Uusi, isompi alus korvaa lippukunnan nykyisen, vuonna 1973 valmistuneen, 8,3 metriä pitkän H-vene tyyppisen koulutusalus s/y Inken. Hanke on merkittävä, koska se takaa laajalle joukolle lapsia ja nuoria, niin tytöille kuin pojille, hyvät edellytykset harrastaa laadukasta, turvallista ja kansainvälistä meripartiotoimintaa. Tavoitteena on purjehtia uudella koulutusaluksella Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri Otavalle Rymättylän Maisaareen heinäkuussa 2020.

Lisätietoa:

  • hankevastaava Mikko Lehtojoki p. 050 3276493 mikko@lehtojoki.fi
  • lippukunnanjohtaja Jani Söderlund p. 044 544 5661 jani.soderlund1@gmail.com
Neljä päätavoitetta uudelle koulutusalukselle:
  1. Soveltuu purjehduksen ja merenkulun kouluttamiseen eri-ikäisille partiolaisille
  2. Merikelpoinen ja soveltuva Selkämerelle (avomeriolosuhteet)
  3. Turvallinen liikkumiseen koko Itämeren alueella
  4. Mahdollistaa yhtämitaiset, muutaman päivän pituiset, avomeripurjehdukset kahdeksalle hengelle

Koulutusalus 2020 tähtää uuden isomman koulutuspurjeveneen hankintaan. Nykyinen veneemme, s/y Inke, on palvellut meitä erinomaisesti, mutta se on jäänyt auttamatta liian pieneksi meripartiotoiminnan kasvun myötä. Lähestään kaikki halukkaat eivät pääse tarpeeksi purjehtimaan kesän aikana. Inken kyytiin mahtuu kerrallaan kuusi henkeä ja nukkumapaikkoja on vain neljälle. Tämä tuo pitkille matkapurjehduksille omat haasteensa – tästä huolimatta viime kesänä purjehdimme 1 600 kilometrin matkapurjehduksen Porista meripartioleirille Loviisaan ja takaisin.

Uudella koulutusaluksella kaikilla lippukuntalaisilla on mahdollisuus päästä purjehtimaan toukokuusta lokakuuhun asti lyhyillä iltapurjehduksilla sekä pidemmillä viikonloppu- ja matkapurjehduksilla. Käppäräpartio haluaa tarjota koko jäsenistölleen laadukasta, turvallista ja kansainvälistä meripartiotoimintaa myös tulevina vuosikymmeninä.

Budjetti ja varainhankinta

Hankkeen kokonaisbudjetiksi on laskettu 50 000 eroa. Rahaa kerätään perinteisillä partiolaisten myyntituoteilla eli adventtikalentereilla, sekä lättyjen ja makkaroiden myynnillä. Lisäksi tarjolle tulee mm. erityisesti veneprojektia varten suunniteltu muki. Mukiin painettavan merellisen maiseman Porin edustalta on suunnitellut taiteilija Jyrki Nurmi. Mukit tulevat myyntiin kevään aikana. Tämän lisäksi pyrimme talkoilemaan ahkerasti ja tekemään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Varainhankinta venettä varten on suuri ponnistus vapaaehtoistyöllä toimivalta lippukunnaltamme. Kiitos tuestasi!

Pankkitiedot: Koulutusalus2020

maksun saaja: KÄPPÄRÄPARTIO RY
tilinumero: FI65 5700 7840 0209 91
pankki: LÄNSI-SUOMEN OP
viite: tuki hankkeelle

kuva Krista Hietakangas 2018

Hankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset

Partioliikkeen yhteiskunnallisen toiminnan ydin on lippukunnissa tapahtuva partiokasvatus, jota toteutetaan partio-ohjelman kautta. Partiotoiminta antaa lapsille ja nuorille välineitä aktiiviseen kansalaisuuteen sekä partio-ohjelman että erilaisten johtajapestien avulla. Partion yhteiskunnallisen toiminnan perusta on laadukas lippukuntatoiminta. Se on itsessään merkittävää yhteiskunnallista toimintaa.

Partiointi on toimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus yksilöllisten ominaisuuksiensa rajoissa kasvaa persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi (Suomen Partiolaisten peruskirja 1977).

Viimeisessä viestissään maailman partiolaisille lordi Baden-Powell, partioliikkeen perustaja, kehotti partiolaisia: ”Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit”. Partioaate on meille partiolaisille vahva velvoite toimia paremman maailman puolesta.

1. Huoli Itämeren tulevaisuudesta

Ympäristö. Huoli Itämeren tilasta on akuutti ja paljon esillä. Me partiolaisina haluamme tehdä osamme Itämeren pelastamiseksi ja kannamme huolta meren tilasta. Luonto on lähellä partiota. ”Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä” on yksi partiolaisten seitsemästä ihanteesta. Partiossa toteutetaan erilaisia hankkeita Itämeren tilan parantamiseksi sekä seuraamiseksi. Esimerkkinä NODU-hanke. Meripartiossa opetamme nuoria vastuulliseen ja kestävään veneilykulttuuriin sekä taistelemme puhtaamman Itämeren puolesta.

2. Selkämeren merenkulkuperinteen vaaliminen

Vesillä liikkumisen/merenkäynnin taidot. Selkämeri on historiallisesti tärkeä merenkulun alue jonka perinteitä haluamme vaalia. Meri on näytellyt tärkeää roolia kaupankäynnissä, kalastamisessa sekä laivanrakentamisessa. Meripartiossa opetamme lapsille ja nuorille vesillä liikkumista taitoja, kansalaistaitoja, ja pyrimme vaalimaan alueemme merenkäyntiperinnettä, historiaa ja tulevaisuutta.

3. Tiimityön taidot:

Kasvatus ja tiimityön taidot. Meripartiossa aktivoimme nuoria toimimaan ja työskentelemään yhdessä. Purjehdus ja merenkäynti ovat tiimityötä parhaimmillaan jossa jokaisen on kannettava oma roolinsa. Kippari, försti, kokki, navigoija, trimmaaja, gastit. Meripartiossa nuoret saavat vastuuta jo nuoresta iästä asti. Nousujohteisuus on käsin kosketeltavaa kun 15-vuotias försti opettelee vahtipäällikön tehtäviä kokeneemmassa seurassa ja 18-vuotias kipparikokelas johtaa miehistöä avomerellä. Nousujohteisuus on todettu kannustavaksi ja innottavaksi tekijäksi meripartiotoiminnassa, nuoret saavat vastuuta oman kykynsä mukaan ja kasvavat samalla ihmisinä. Myös Koulutusalus2020 hanke on hyvä esimerkki tiimityöstä, kasvatuksesta sekä nuorten aktivoimisesta yhteisen tavoitteen edessä.

kuva Mikko Lehtojoki 2017

Meripartiotoiminta Käppäräpartio ry:ssä

Käppäräpartio ry:ssä meripartiotoiminnalla on pitkät juuret. Lippukunta hankki ensimmäiset kaksi kevytpurjevenettänsä jo vuonna 1989. Toiminta aktivoitui pienen tauon jälkeen vuonna 2008 ja vuonna 2014 päätettiin hankkia ensimmäinen 27-jalkainen koulutuspurjevene. Purjevene nimettiin  lippukunnan ensimmäisen johtajan, Inkeri “Inke” Luukan mukaan s/y Inkeksi. Inke on 8,3m pitkä, nukkumatilaa on neljälle ja vene sisältää navigointivarustuksen, keittimen ja kemiallisen wc:n.

Ensimmäisenä vuotena 2014 toiminta keräsi 80 osallistumiskertaa ja Inke liikkui 123 meripeninkulmaa (mailia) Selkämeren alueella. Viidessä vuodessa meripartiotoiminta on lippukunnassamme kehittynyt huimasti ja vuonna 2018 Inke liikkui kesän aikana yhteensä 845 meripeninkulmaa ja keräsi 315 osallistumiskertaa. Pisimmällä kävimme elokuussa Loviisassa järjestetyllä kansainvälisellä Satahanka -meripartioleirillä. Toiminta on kasvanut ja vene on käynyt liian pieneksi nykyiselle käyttömäärälle.

kuva Krista Hietakangas 2018

Hanketyöryhmä

Koulutusalus 2020 hankkeelle Käppäräpartio on asettanut hanketyöryhmän.

  • Projektipäällikkö: Mikko Lehtojoki
  • Kipparit: Tuomas Kangasmaa, Niko Paasikivi ja Samu Wihlman
  • Kipparikokelaat: Alina Hanhiniemi, Tero Hämäläinen, Eppu
  • Lippukunnanjohtaja: Jani Söderlund

Hankeryhmästä lippukunnanjohtaja Jani Söderlund ja projektipäällikkö Mikko Lehtojoki ovat Käppäräpartio ry:n hallituksen jäseniä vuosina 2019 ja 2020.